Nghệ thuật - Nhạc - Thơ

Hát bài tình ca
Hát bài tình ca

2008-11-08
    * *       *    

Cất cánh
Cất cánh

2008-10-19

Gẫm chơi
Gẫm chơi

2008-10-19

Thơ Tặng Du Sinh
Thơ Tặng Du Sinh

2008-08-07
(họa lại 04 câu thơ từ tin Du sinh, Chia sẻ Th.6/08)    

Loading...