Con Đò

2017-11-21 2.317 Thảo luận

Con Đò

 

Ví !

Người thầy ai ví con đò?

Chở bao thế hệ học trò qua sông.

Nhọc nhằn nào có kể công,

Mong sao trò giỏi cả lòng thầy vui.

Mặc cho mưa nắng tối trời,

Kiên trì chèo chống rã rời tay chân.

Chỉ mong đầy ắp thuyền nan,

Trò ngoan, trò giỏi, nghèo nàn sá chi.

 

Nhưng !

Chở sao cho hết cuộc đời,

Chở sao cho hết con người thế gian.

Chở sao cho hết luận bàn,

Chở sao cho hết yên hàn vì yêu.

Chở sao cho hết mọi điều,

Chở sao cho hết than phiền tặng khen.

Chở sao cho hết bon chen,

Chở sao cho hết ưu phiền trò ơi…

 

Mong !

Làm hết trách nhiệm với đời,

Chở bao thế hệ mong người thành công.

Đâu mong trở lại trả công,

Mong trò vẫn thế qua sông mỗi ngày.

Mong đò vẫn mãi chất đầy,

Tình yêu, trách nhiệm người thầy nhiệt tâm.

 

Rồi !

Ngày kia lực kiệt sức tàn,

Vẫn vui vì đã tặng ban cho đời.

Với bao thế hệ lớp người,

Đi qua đi lại sông trời đò đưa.

Ước mong thế hệ kế thừa,

Chở đầy những việc thầy chưa làm tròn.

(Chudu, 20.11.2014)

Loading...