Mừng

2008-08-16 762 Thảo luận

Hân hoan Năm Thánh PHAN SINH

Ơn Trời tuôn đổ khắp miền VIỆT NAM

Nắng nung... , thác đổ mưa tràn !

Lu lu, vại vại nhanh chân kín về !

Hàm long ơi, Đa kao nè

Kẻ Nam người Bắc có chi ngại ngùng,
CHA TA "THÁNH ÁI", Cha chung
"Hận thù" chỉ khổ đau lòng nhau thôi !
 
Cù-Lao(Giêng), Thuận Nghĩa đây rồi
SỢI DÂY trăng trắng kết đôi chúng mình
Thương nhau nắng gắt đến kinh
Nhớ nhau sông nước dập dình tháng năm!
 
Du sinh, Vĩnh phước, Xuân Sơn:
Anh trèo núi vắng, Em vờn biển khơi
Đáp lời Cha Thánh kêu mời
SÓI rừng cứ viếng, CÁ bơi cứ chào !
 
CLARA Quận Chín thì sao ?
Vườn "CÂY NHO NHỎ", dồi dào Thánh Ân
Tường cao, cổng kín ...ân cần:
Nhẹ chuông một tiếng, rảo chân tiếp mời !
 
Tám nhà NAM, BẮC, TRUNG ơi :
Mau mau sắm CHIẾU, chòi chòi cất lên
NGHÈO tiền chẳng chút nghèo TÌNH
Đoàn con "ĐÓI KHÁT" ngóng xin tìm về !
 
 
 
An Tâm CPS
(15.08.08 )

Loading...