Nói _ Làm đi đôi

2017-11-03 1.824 Thảo luận

Nói, làm luôn phải đi đôi

Anh làm như thế mọi người sẽ tin.

Bởi nhờ anh có trái tim,

Chứa chan sự thiện, đầy tình mến thương.

Đời anh thành một tấm gương,

Vừa trong lại sáng con đường thiện chân.

Trở thành những người chứng nhân

Cho bao kẻ khác chung quanh hằng ngày.

Vũ hoàn lại được đổi thay,

Cuộc đời người thế đẹp, hay mọi đàng.

Mọi người sẽ sống hiên ngang.

Nhiệt tâm tiến bước theo đàng phúc âm.

Chẳng ai còn bị giam cầm

Ở trong tội lỗi, sai lầm giã man

Mọi người từ giã trần gian

Đến quê thiên quốc ngắm nhan Chúa Trời.

 

« Vì  họ nói mà không làm » (Mt 23,3)

CN 31 TNNA 05-11-2017

Hai Tê Miệt Vườn

Loading...