Suy niệm Lời Chúa

Chủ Nhật 20 TN năm C: Hai Cách Hiểu Câu Khó Hiểu
Chủ Nhật 20 TN năm C: Hai Cách Hiểu Câu Khó Hiểu

2019-08-19
Quen tai với những lời dịu dàng của Chúa, nào là “Hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và…

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Sự Khác Biệt
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Sự Khác Biệt

2019-08-14
Bốn mươi ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu lên trời cả hồn lẫn xác. Hôm nay chúng ta mừng…

Chủ Nhật 19 TN năm C: Có mấy loại bất ngờ, và, làm sao loại bất ngờ?
Chủ Nhật 19 TN năm C: Có mấy loại bất ngờ, và, làm…

2019-08-10
Tuần báo Khoa Học Phổ Thông số ngày 3/8/2001 có đăng mẩu tin ngắn này: Cô Army Dolby 26 tuổi,…

Chủ Nhật 18 TN năm C: Ba thái độ đối với tiền của
Chủ Nhật 18 TN năm C: Ba thái độ đối với tiền của

2019-08-03
Bài Tin Mừng hôm nay nói về của cải : tích trữ của cải. Nhưng của cải thường được quy…

Chủ Nhật 16 TN năm C: Ngồi lâu trong đầu
Chủ Nhật 16 TN năm C: Ngồi lâu trong đầu

2019-07-21
Một cha sở miền quê có bà bếp tên là Matta. Mỗi lần bà nghe bài Phúc Âm mà chúng…

Chủ Nhật 15 TN năm C: Ai là người thân cận của tôi hay tôi là người thân cận của ai?
Chủ Nhật 15 TN năm C: Ai là người thân cận của tôi…

2019-07-13
Khi một luật sĩ hỏi câu gì, thì ông đã biết câu trả lời phải làm sao. Khi một luật…

Loading...