Siêu thoát sự đời

2020-05-21 42 Thảo luận

 

Chính nhờ thanh thoát sự đời,

Giúp ta thẳng tiến về trời vinh quang.

Tiền tài danh vọng chẳng màng,

Nhẹ nhàng tiến bước trên đàng Phúc Âm.

Trí tâm khỏi bị giam cầm,

Bởi bao dục vọng sai lầm dối gian.

Để rồi thanh thản trao ban,

Những điều thiện hảo cho ngàn chúng sinh.

Trái tim giữ trọn mối tình,

Với cùng Thiên Chúa, đệ huynh mọi người.

Sẵn sàng sống một cuộc đời,

Toàn chân thiện mỹ sáng ngời tình thương.

Cứu người lạc lối lầm đường,

Trở về chính lộ chẳng vương buồn phiền.

Mọi người chắc chắn đi lên,

Đến quê hằng sống ở trên thiên đàng.

 

“Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới, ta mới được sống muôn đời trong vinh quang Nước Trời” (x. Cl 3,1-3).

Chúa nhật VII Phục Sinh năm A– Lễ Chúa Thăng Thiên

24/05/2020 – Hai Tê Miệt Vườn

Loading...