Tu nghị Chiếu 2019

2019-06-19 254 Thảo luận

Nhân dịp anh em trở về cộng đoàn Thủ Đức để tham dự hai kỳ tĩnh tâm năm, Tỉnh Dòng qua Ban Chuẩn bị Tu nghị 2020 đã tổ chức Tu nghị Chiếu vào hai ngày cuối của mỗi kỳ tĩnh tâm, ngày 7-8/6 và 14-15/6.

Tu nghị Chiếu là dịp anh em gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ trong tình huynh đệ và sự hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần, cùng nhau phân định đời sống căn tính Phan Sinh, nhìn lại các hoạt động Phúc Âm hóa và Huấn luyện & Học vấn trong Tỉnh Dòng, để chuẩn bị những chất liệu suy tư nhằm canh tân đời sống Tỉnh Dòng tại Tu nghị 2020 sắp tới.

Hy vọng những cố gắng và đóng góp của mỗi anh em sẽ là những “viên gạch” sống động xây nên ngôi nhà Tỉnh Dòng được tốt đẹp hơn trong nhiệm kỳ mới.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...