Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Ai Tín Thân Mẫu Anh Minh Tuệ

Administrator
2008-08-05 00:00 UTC+7 139

Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam
3 Mai Thị Lựu, Đakao, Q 1, Tp HCM
ĐT. 08.8222294

 

AI TÍN

 

Văn phòng Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn

xin kính báo

 

Bà Cố MARIA CHU THỊ KÍNH

Sinh năm 1937 tại Thuận Nghĩa - Nghệ An

Thân mẫu của Anh Phêrô Bùi Minh Tuệ

Thuộc Cộng đoàn Vinh – Nghệ An

Được Chúa gọi về lúc 16 giờ 30, ngày 03 – 8 – 2008

Tại Giáo xứ Thuận Giang - Thuận Nghĩa – Vinh

Thánh lễ an táng được cử hành:

vào lúc 13 giờ 30, ngày 05 – 8 - 2008

Tại Giáo xứ Thuận Giang - Thuận Nghĩa – Vinh.

 

Xin mỗi cộng đoàn dâng một Thánh lễ cầu nguyện cho

Bà Cố Maria theo NQTD đ 9,3.

 

 

 

 

Chia sẻ