Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Văn Kiện Các Văn Phòng TW

Các hướng dẫn về công việc linh hoạt của Hội Dòng 2018 - 2019

Các hướng dẫn về công việc linh hoạt của Hội Dòng 2018 - 2019

Các hướng dẫn về công việc linh hoạt của Hội Dòng 2016 - 2017

Các hướng dẫn về công việc linh hoạt của Hội Dòng 2016 - 2017

Những hành khất đi ăn xin ý nghĩa được hướng dẫn bởi Lời

Những hành khất đi ăn xin ý nghĩa được hướng dẫn bởi Lời

Bước theo Đức Kitô để xây dựng một thế giới huynh đệ

Bước theo Đức Kitô để xây dựng một thế giới huynh đệ