Skip to content
Main Banner

Ai tín thân phụ anh Nguyễn Quế

Administrator
2008-08-31 00:00 UTC+7 108

Tỉnh Dòng
Anh Em Hèn Mọn Việt Nam
3 Mai Thị Lựu, Đakao, Q 1, Tp HCM
ĐT.  08.8222294   AI TÍN 
Văn phòng Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn
xin kính báo 


Ông Cố  PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐOÀI
Sinh năm 1920 tại Mỹ Dụ - Nghệ An
Thân phụ của Anh Phêrô Nguyễn Quế Thuộc Cộng đoàn Suối Dầu – Nha Trang
Được Chúa gọi về  lúc 13 giờ 30, ngày 29 – 8 – 2008
Tại Giáo xứ Vinh Đức – Brôngbuk – Đắc Lắc
Nghi thức tẩm liệm: lúc 05 giờ 00, ngày 01.9.2009
Thánh lễ an táng được cử hành:vào lúc 07 giờ 45, thứ hai ngày 01.9.2009
Tại Giáo xứ Vinh Đức (Hà Lan A) – Buôn Ma Thuộc.

An táng tại nghĩa trang của Giáo xứ Vinh Đức.

Xin mỗi cộng đoàn dâng một Thánh lễ cầu nguyện  cho Ông Cố Phêrô theo NQTD đ 9,3. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2008

Văn Phòng Tỉnh Dòng

Chia sẻ