Skip to content
Main Banner

[Hiệp thông cầu nguyện]: bà Anna Nguyễn Thị Đào

Administrator
2017-10-11 00:00 UTC+7 137
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo:
Bà Anna Nguyễn Thị Đào, thuộc chi hội Phú Trung B, vùng Sài Gòn,
đã được Chúa gọi về ngày 11/10/2017. Xin Anh Em Phan Sinh và quí vị cầu nguyện cho linh hồn Anna.
 
Nhà Dòng sẽ dâng lễ cầu nguyện cho bà Anna vào ngày thứ Sáu, 13/10/2017.
Chia sẻ