Skip to content
Main Banner

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà cố MATTA NGUYỄN THỊ NGHĨA

Administrator
2017-11-14 00:00 UTC+7 110

AI TÍN

 

Văn phòng Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam xin kính báo:

Bà cố MATTA NGUYỄN THỊ NGHĨA

sinh ngày 11 - 11 -  1939 tại Hà Tĩnh,

Thân Mẫu của Anh Gioan Baotixita Trần Huy Hoàng, OFM

đang phục vụ tại Cộng đoàn Cù Lao Giêng.

đã được Chúa gọi về

lúc 08 giờ 40 sáng thứ Hai, ngày 13 - 11 - 2017,

tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thuộc Giáo xứ Sơn Bình, Giáo phận Bà Rịa,

Hưởng thọ 78 tuổi.

Nghi thức nhập quan:

vào lúc 08 giờ 00 sáng thứ Ba, ngày 14 - 11 - 2017.

Thánh lễ an táng:
vào lúc 09 giờ 00 sáng thứ Tư, ngày 15 - 11 - 2017,
tại Nhà thờ Giáo xứ Sơn Bình, Giáo phận Bà Rịa,
xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau đó an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Sơn Bình.

Xin mỗi cộng đoàn dâng một Thánh lễ cầu nguyện

cho Bà cố MATTA theo NQTD đ 9,3.

 

Đakao, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Văn Phòng Tỉnh Dòng

Chia sẻ