Skip to content
Main Banner

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Têrêsa Lương Thị Mịn

Administrator
2017-12-01 00:00 UTC+7 63

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo:

Bà Têrêsa Lương Thị Mịn, thuộc chi hội Văn Thánh, vùng Sài Gòn,
đã được Chúa gọi về ngày 26/11/2017.
Nhà Dòng dâng lễ cầu nguyện cho bà Têrêsa vào ngày thứ Hai, 29/11/2017.

Xin Anh Em Phan Sinh và quí vị hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

 
Chia sẻ