Skip to content
Main Banner

[Hiệp thông cầu nguyện]: Ông cố PHAOLÔ NGUYỄN ĐĂNG NGUYỆT

Administrator
2017-11-17 00:00 UTC+7 99

AI TÍN

 

Văn phòng Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam xin kính báo:

Ông cố PHAOLÔ NGUYỄN ĐĂNG NGUYỆT

sinh năm 1929

Quê quán: Nam Vang, Campuchia,

Thân Phụ của Anh Luy Nguyễn Kim Hoàng, OFM

đang phục vụ tại Cộng đoàn Ân Phúc Cần Thơ.

đã được Chúa gọi về

lúc 08 giờ 14 phút, sáng thứ Sáu, ngày 17 - 11 - 2017,

tại số 19, đường D5A, Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM

thuộc Giáo xứ Tân Đức, Tổng Giáo phận Tp. HCM,

Nghi thức nhập quan:

vào lúc 14 giờ 00, thứ Sáu, ngày 17 - 11 - 2017.

Thánh lễ an táng:
vào lúc
06giờ00 sáng thứ Hai, ngày 20 - 11 - 2017,
tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Đức, Tổng Giáo phận Tp. HCM,
Đường Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Tp. HCM.
Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phúc An Viên, Quận 9 .

Xin mỗi cộng đoàn dâng một Thánh lễ cầu nguyện

cho Ông cố Phaolô theo NQTD đ 9,3.

 

Đakao, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Văn Phòng Tỉnh Dòng

Chia sẻ