Skip to content
Main Banner

[Hiệp thông cầu nguyện]: Xin hiệp ý cầu nguyện cho ông Giuse Phạm Số

Administrator
2017-06-17 00:00 UTC+7 50

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh kính báo:

Ông Giuse Phạm Số, thuộc chi hội Thái Hòa, đã an nghỉ trong Chúa ngày 12/06/2017.

Xin Anh em Phan Sinh và quí vị cầu nguyện cho linh hồn Giuse.

Nhà Dòng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ông Giuse vào ngày 17/06/2017.

Chia sẻ