Skip to content
Main Banner

Phân ưu và Cầu nguyện cho cha J.M Phán

Administrator
2008-10-12 00:00 UTC+7 95

Kính gửi Cha Giám tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam

Gia đình Bùi Hạnh Nghi xin chia buồn cùng tất cả các Cha các Thầy trong Tỉnh dòng về sự cha Phán đã được Chúa gọi về. Lớp đàn anh lần lượt ra đi. Mỗi lần nhận được tin "mất" thêm một người, lòng không khỏi bồi hồi xúc động và cả một quá khứ lại hiện về trong tâm tư. Nhớ nhất là gương mặt hiền từ và đôi chút hóm hỉnh sau cặp kính trắng và những bài hát Duy Ân Mai sáng tác thuở nào đã làm tăng thêm lòng sốt sắng và yêu mến Mẹ.

Xin Chúa thương thưởng công xứng đáng cho ngài.

Gia đình Bùi Hạnh Nghi

Chia sẻ