Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

R.I.P - Bà Cố Têrêxa Trần Thị Việt

BTT OFMVN 00
2024-06-29 21:00 UTC+7 148
Xin cầu nguyện cho Bà cố Têrêxa, Thân mẫu của anh Giuse Nguyễn Đình Trí, OFM.

Xin cầu nguyện cho Bà cố Têrêxa, Thân mẫu của anh Giuse Nguyễn Đình Trí, OFM.

rip-ba-co-terexa-1719756117.png
Chia sẻ