Skip to content
Main Banner

R.I.P - Ông cố Giuse Phêrô Trần Đạm

BTT OFMVN 00
2024-05-22 07:51 UTC+7 205
Xin cầu nguyện cho Ông cố Giuse Phêrô Trần Đạm, Thân phụ của cha Phêrô Trần Xuân Xướng, OFM.
rip-ongco-giuse-thanphu-huong-1716339078.png
Chia sẻ