Skip to content
Main Banner

Xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Trinh Thị Nguyên mới qua đời

Administrator
2017-04-16 00:00 UTC+7 93

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh xin thông báo :
Bà Maria Trịnh Thị Nguyên là Hội viên BTƠG thuộc Tam Hà, Thủ Đức, đã an nghỉ trong Chúa ngày 10/4/2107.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria vào ngày 17/4/2017.
Xin cùng hiệp ý dâng lễ cầu cho Bà Maria sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Chia sẻ