Skip to content
Main Banner

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các hội viên BTOG mới qua đời

Administrator
2017-04-25 00:00 UTC+7 84

Xin thông báo :
Ông Phêrô Nguyễn Đức Thịnh thuộc chi hội Thánh Tâm, Thủ Đức, vừa mới qua đời ngày 23 tháng tư, năm 2017.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông Phêrô vào ngày 27/4/2017.

Bà Maria Nguyễn thị Là, thuộc chi hội Thượng Thụy, Hà Nội vừa qua đời ngày 25 tháng tư năm 2017.
Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria vào ngày 28/4/2017.

Xin cùng hiệp ý dâng lễ cầu nguyện cho hai Linh Hồn Phêrô và Maria sớm hưởng Phúc Trường Sinh trong nhà Cha muôn đời.

Chia sẻ