Skip to content
Main Banner

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Maria Trần Thị Ba mới qua đời

Administrator
2017-05-14 00:00 UTC+7 98

Xin kính báo ,
Bà Maria Trần thị Ba, là hội viên Bảo trợ Ơn gọi thuộc chi hội Cầu Ông Lãnh, Sài gòn, đã qua đời ngày  09 tháng 05 năm 2017.

Nhà Dòng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria vào ngày 12/05/2017.
Xin cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho bà Maria sớm được hưởng vinh phúc Nước Trời.

Chia sẻ