Skip to content
Main Banner

16 tu sĩ tuyên khấn trọng thể

Administrator
2023-09-18 00:00 UTC+7 396

9 giờ 00 sáng Chủ Nhật, ngày 17/09/2023, anh Tỉnh Phục vụ Gioan TC. Nguyễn Phước, OFM, đã chủ tế thánh lễ và nhận lời khấn trọng thể cho 16 anh em trong Tỉnh Dòng. Trong thánh lễ có sự hiện diện của các cha đồng tế, các tu sĩ nam nữ, các anh em trong Tỉnh Dòng, các thân nhân của các khấn sinh, các anh chị em PSTT và các ân nhân trong Hội Bảo trợ Ơn gọi Phan Sinh.

Trong bài giảng lễ, anh Tỉnh Phục vụ đã chia sẻ cho các tân khấn sinh và cộng đoàn phụng vụ về ý nghĩa của các lời khuyên Phúc Âm mà các khấn sinh sẽ tuyên khấn: Vâng lời, không có của riêng, và đức khiết tịnh. Đối với Thánh Phanxicô, lời khấn vâng phục là lời khấn quan trọng, đứng đầu trên hai lời khấn kia. Hôm nay cũng là ngày lễ thánh Phanxicô được in 5 dấu thánh. Ước mong các tân khấn sinh tuyên khấn hôm nay cũng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh như thánh Phanxicô, và trung thành với ơn gọi cho đến cùng.

Sau thánh lễ, một đại diện của các tân khấn sinh bảy tỏ lòng tri ân đến anh Tỉnh Phục vụ, các anh em trong Tỉnh Dòng, các tu sĩ nam nữ, các thân nhân, ân nhân và mọi người hiện diện trong thánh lễ này.

Chia sẻ