Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Ai tín: Bà cố Rôsa Maria Hoàng Hồng Thúy - thân mẫu anh GioanB. Nguyễn Gia Thịnh mới qua đời

Administrator
2021-03-26 00:00 UTC+7 156
Chia sẻ