Skip to content
Main Banner

Các nhà thờ và các ngày lễ được hưởng toàn xá

Administrator
2008-08-12 00:00 UTC+7 457

A. CÁC NHÀ THỜ

Nhà thờ xứ Đakao do Anh em Phan sinh phụ trách, thuộc Tổng Giáo phận Tp HCM;

Nhà thờ tu viện của Đan viện Thánh Clara, Quận 9, thuộc Tổng Giáo phận TpHCM;

Nhà thờ tu viện Anh em Phan sinh tại Cù lao Giêng, thuộc Giáo phận Long Xuyên;

Nhà thờ tu viện Du Sinh do Anh em Phan sinh phụ trách, thuộc Giáo phận Đà Lạt;

Nhà thờ xứ Xuân Sơn do anh em Phan sinh phụ trách, thuộc Giáo phận Bà Rịa;

Nhà thờ xứ Vĩnh Phước do Anh em Phan sinh phụ trách, thuộc Giáo phận Nha Trang;

Nhà thờ xứ Thuận Nghĩa, thuộc Giáo phận Vinh, trung tâm quy tụ Anh chị em Phan sinh tại thế Vinh;

Nhà thờ xứ Hàm Long, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, trung tâm quy tụ Anh chị em Phan sinh tại thế Hà Nội.

B. CÁC NGÀY LỄ

Ngày 04-10-2008, đại lễ Thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng của Tỉnh Dòng, cũng là ngày khai mạc Năm Thánh;

Ngày 21-11-2008, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Dâng Mình trong Đền Thờ, kỷ niệm ngày các Anh em hèn mọn đặt chân đến Việt Nam, thành lập Tỉnh Dòng;

Ngày 08-12-2008, đại lễ Đức Trinh Nữ Maria Thành Thai Vô Nhiễm, bổn mạng Dòng Anh em hèn mọn;

Ngày 25-03-2009, đại lễ Truyền Tin;

Ngày 01-05-2009, lễ nhớ Thánh Giuse Thợ, để phát huy ơn làm việc được Thánh Phanxicô khuyến khích;

Ngày 13-06-2009, lễ kính Thánh Antôn Pađôva;

Ngày 15-07-2009, lễ kính Thánh Bonaventura;

Ngày 11-08-2009, lễ kính Thánh Clara;

Ngày 25-08-2009, lễ kính Thánh Lu-y, Bổn mạng của Dòng Phan Sinh Tại Thế ;

Ngày 04-10-2009, đại lễ Thánh Phanxicô, ngày bế mạc Năm Thánh.

Tất cả những ai tham dự các ngày lễ trên tại các nhà thờ đã quy định sẽ được nhận Ơn Toàn Xá theo những điều kiện thông thường do Tòa Thánh thiết định.

C. CÁC NGÀY CAO ĐIỂM

Tại Nhà thờ Đakao : ngày 04-10-2008, lễ Thánh Phanxicô Assisi;

Tại Nhà thờ Xuân Sơn : ngày 21-11-2008, lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ;

Tại Nhà thờ Tu viện Cù lao Giêng : ngày 01-5-2009, lễ Thánh Giuse Thợ;

Tại Nhà thờ Vĩnh Phước và Nhà thờ Hàm Long : ngày 13-6-2009, lễ Thánh Antôn;

Tại Nhà thờ Du Sinh : ngày 15-7-2009, lễ Thánh Bônaventura;

Tại Đan viện Clara : ngày 11-8-2009, lễ Thánh Clara ;

Tại Nhà thờ Thuận Nghĩa : ngày 25-8-2009, lễ thánh Lu-y IX.

NGÀY KHAI MẠC NĂM THÁNH PHAN SINH, THỨ BẢY 04-10-2008

Tại Nhà thờ Giáo xứ Đakao:

Thánh lễ được cử hành trọng thể vào lúc 09 giờ 30. Anh Giám Tỉnh chủ sự thánh lễ và công bố chương trình tổ chức Năm Thánh.

10 giờ 45: Tiếp tân chung

11 giờ 30: Cơm trưa

Tại các Nhà thờ khác:

Linh mục quản xứ (thuộc Dòng Phanxicô) sẽ cùng với giáo xứ tổ chức thánh lễ và công bố chương trình Năm Thánh.

Tại 2 Nhà thờ Thuận Nghĩa (Giáo phận Vinh) và Hàm Long (Giáo phận Hà Nội):

Tuỳ thuộc sự thỏa thuận và sự bố trí của linh mục quản xứ và giáo xứ, có thể một linh mục Dòng sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc và công bố chương trình Năm Thánh.

NGÀY BẾ MẠC NĂM THÁNH PHAN SINH, CHÚA NHẬT 04-10-2009

Tại Nhà thờ Giáo xứ Đakao: (Chủ sự: Đức Hồng Y Gioan Baotixita, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn; hoặc Anh Phanxicô Xavie, Giám Tỉnh)

08g00: Diễn nguyện, trong nhà thờ.

09g45: Công bố khai mạc triển lãm.

10g30: Thánh lễ bế mạc Năm Thánh.

Sau thánh lễ: Tiệc mừng.

Tại các Nhà thờ khác:

Tuỳ thuộc sự thỏa thuận và sự bố trí của linh mục quản xứ và giáo xứ, có thể một linh mục Dòng sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc và công bố kết thúc Năm Thánh.

Chia sẻ