Skip to content
Main Banner

Một sứ điệp về lòng thương xót và hy vọng từ Assisi gởi đến Trung Quốc – Thánh Phanxicô đối với bệnh nhân và người sợ hãi

Administrator
2020-02-27 00:00 UTC+7 111

Thánh Phanxicô thành Assisi mời gọi chúng ta quan tâm đến các anh em và chị em của chúng ta, đặc biệt lúc này đây ở Trung Quốc, vào một thời điểm có rất nhiều người đang đau khổ. Một trong các hạnh thánh cổ nhất về ngài chỉ cho thấy gương lòng thương xót ngài dành cho người bệnh, người đang gặp khó khăn, và người tàn tật, có thể là một con đường của hy vọng. Sứ điệp đồng cảm và hy vọng này được gởi đi từ Assisi đến miền đất của Trung Quốc.

Bức ảnh cho thấy bản dịch từ tiếng Latinh qua tiếng Trung về một đoạn trong cuốn sách Cuộc đời của thánh Phanxicô. Ở đây, đoạn văn được dịch từ bản tiếng Anh:

Đấng yêu mến thẳm sâu sự khiêm nhường đã đi đến với các người mắc bệnh phung và ở lại với họ. Vì Chúa, ngài phục vụ họ bằng một tình yêu khôn tả. Ngài rửa sạch các vết thương và thậm chí hút cả mủ từ những ung nhọt của họ. Vào những ngày còn sống trong sự phù phiếm, nhìn thấy các người mắc bệnh phung là một nỗi sợ hãi cho ngài, kể cả khi nhìn thấy các ngôi nhà của họ cách hai dặm, ngài đã lấy tay bịt mũi rồi! Với ân sủng và sức mạnh của Đấng Tối Cao, khi còn sống trong “thế gian”, ngày nọ, ngài đã gặp một người phung. Ngài đã mạnh dạn đến và hôn người này.[…] Ngài cũng là người thương giúp đỡ kẻ nghèo.

Có thể tìm thấy một vài tài liệu nguồn Phan Sinh trong “Kênh Giáo dục Phan Sinh” ở Hồng Kông, qua một loạt video “Cùng với thánh Phanxicô, đối mặt với dịch bệnh” qua kênh You Tube.

Chia sẻ