Skip to content
Main Banner

Mừng Đại lễ Cha Thánh Phanxicô

Administrator
2019-10-06 00:00 UTC+7 115

Anh em Phan Sinh Việt Nam năm nay cử hành Mừng Đại Lễ Cha Thánh Phanxicô trong bầu khí đặc biệt hơn các năm khác vì anh em đang hướng về biến cố biến 90 năm Dòng Anh Em Hèn Mọn được thiết lập tại Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Chủng viện Thủ Đức, 70 năm Cộng đoàn Cầu Ông Lãnh và 80 năm xây dựng Tu viện Nha Trang trên đồi. Ôn lại những kỷ niệm cũ không chỉ để nhớ về những ký ức xa xăm đã qua, những gì đã làm được nhưng còn để làm mới lại đời sống của Tỉnh Dòng, hướng đến Tu nghị Tỉnh Dòng sắp diễn ra vào đầu năm 2020, đưa ra những đường hướng mới phù hợp với Linh đạo, với đời sống Giáo hội và con người hôm nay.

Thánh lễ được tổ chức tại Cộng đoàn Thủ Đức do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ tế, cùng các linh mục đồng tế gồm: anh John Wong, Tổng Kinh lý, anh Michel Laloux, Giám tỉnh Pháp-Bỉ, anh Ken Capalbo, anh Giám tỉnh, các Bề trên của các dòng, các anh em trong Tỉnh Dòng. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ, các anh chị em Phan Sinh Tại Thế và Giới Trẻ Phan Sinh, các hội viên trong Hội Bảo Trợ Ơn gọi Phan Sinh, các anh em Cựu Phan Sinh, và bà con giáo dân từ các Giáo xứ Đakao, Cầu Ông Lãnh, Thánh Tâm và Thánh Linh.

Trong bài giảng của Đức Cha Micae, ngài đã nhấn mạnh về tinh thần nghèo khó, đơn sơ và lòng nhiệt huyết truyền giáo của Thánh Phanxicô. Kỷ niệm 90 năm Dòng Phan Sinh hiện diện tại Việt Nam là cơ hội để anh chị em Phan Sinh quay trở về với Ơn gọi của Thánh Phanxicô, với Linh đạo của Dòng để mỗi anh chị em cố gắng sống tinh thần truyền giáo hơn nữa và cầu xin Thiên Chúa gửi đến nhiều thợ gặt có tinh thần truyền giáo.

Sau thánh lễ, mọi người được mời chia sẻ bữa ăn trưa mừng Cha Thánh Phanxicô về trời, chia vui với Tỉnh Dòng về biến cố 90 năm hiện diện và 60 năm thành lập chủng viện.

 

Chia sẻ