Skip to content
Main Banner

Thánh lễ An táng thầy Clemente Nguyễn Văn Dung

Administrator
2020-01-17 00:00 UTC+7 166

Sáng nay, lúc 7 giờ 00 ngày 17/1/2020, thánh lễ An táng cho thầy Clemente Nguyễn Văn Dung, đã được cử hành tại Hội trường Thánh Phanxicô Cộng đoàn Thủ Đức. Anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, chủ tế Thánh lễ cùng với hơn 50 linh mục đồng tế, đa số là các anh em linh mục trong Tỉnh Dòng.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí đượm buồn và thương nhớ về hình ảnh của một anh cao niên trong Tỉnh Dòng, sống giản dị, hiền hoà, vui tươi, và khiêm nhường.

Trong bài giảng lễ của anh Antôn Nguyễn Ngọc Kính, OFM đã nhấn mạnh đến lòng tín thác và trung tín của thầy Clementé vào Chúa Kitô đã được thể hiện trong suốt hành trình dài gần 100 năm sống làm con Chúa và 76 năm khấn Dòng của thầy.

Sau Thánh lễ, anh Giám tỉnh đã cám ơn mọi người đã đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho thầy sớm được về Nước Trời hưởng Tôn Nhan Chúa. Kế đến, anh Phụ trách Cộng đoàn Thủ Đức, Gioakim Nguyễn Văn Có, OFM đã làm nghi thức tiễn biệt.

Sau đó, anh em trẻ đã khiêng linh cữu của thầy lên xe tang, và đoàn xe tang bắt đầu lăn bánh tiễn thầy đi đến Nhà thiêu Phúc An Viên. Tại đây, anh Phó Giám tỉnh Giuse Vũ Liên Minh, OFM cử hành nghi thức hoả táng. Mọi người cầu nguyện và thắp lên một nén nhang tiễn biệt thầy đi vào đời sống vĩnh hằng và hẹn ngày gặp lại thầy trên thiên đàng.

Chia sẻ