Skip to content
Main Banner

Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu

Administrator
2023-08-23 00:00 UTC+7 263

Vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương ngày 22/8/2023, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho 16 anh em thuộc khoá tập 2022 - 2023, tại nhà thờ Du Sinh, Tp. Đà Lạt. Thánh lễ được cử hành lúc 9:00 do anh Tỉnh Phục vụ Gioan TC. Nguyễn Phước, OFM chủ tế. Đồng tế với anh có anh Phó Tỉnh Phục vụ, các anh em linh mục trong Tỉnh Dòng, các linh mục thân nhân của các tân khấn sinh, và tham dự thánh lễ có bà con giáo dân trong giáo xứ, thân nhân của các tân khấn sinh, các ân nhân và các anh em trong Tỉnh Dòng về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các tân khấn sinh.

Trong bài giảng, anh Tỉnh Phục vụ nhấn mạnh đến ba lời khuyên Phúc Âm, điều mà các khấn sinh sẽ công khai nói lên trước cộng đoàn dân Chúa hôm nay. Đó là: Không có của riêng, vâng phục và khiết tịnh. Thánh lễ được cử hành cách long trọng và sốt sắng trong bầu khí hân hoan vui mừng, nhất là lúc các em quỳ trước cung thánh, trong tay anh Tỉnh Phục vụ và long trọng nói lên những lời tuyên khấn của mình.

Sau thánh lễ, mọi người cùng chung vui với các tân khấn sinh và Tỉnh Dòng trong bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên Giáo xứ.

Chia sẻ