Skip to content
Main Banner

Trực tuyến Lễ Thánh Phanxicô Assisi và Nghi thức làm phép Nhà hưu dưỡng Phan Sinh

Administrator
2022-10-01 00:00 UTC+7 234

 

Video trực tuyến nghi thức làm phép Nhà hưu dưỡng Phan Sinh lúc 08:30 ngày 04/10/2022

Video trực tuyến Thánh lễ mừng Thánh Phanxicô Assisi lúc 09:30 ngày 04/10/2022

Chia sẻ