Skip to content
Main Banner

Anh em Phan sinh tại Thượng Hội Đồng Giám Mục

Administrator
2008-11-08 00:00 UTC+7 118

Vào ngày thứ hai 05 tháng 10, Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI đã chủ tọa thánh lễ khai mạc Đại Hội thường kỳ lần XII Thượng Hội Đồng Giám Mục. Tính đến nay đã có 10 Đại Hội đặc biệt khác được kể tên như sau: 2 cho Au Châu, 2 cho Phi Châu, 1 cho Mỹ Châu, 1 cho Á Châu, 1 cho Châu Đại Dương, 1 cho Hà Lan, 1 cho Li Băng, 1 để kỷ niệm 20 năm Công Đồng Vatican II.

Dòng chúng ta có 7 Nghị phụ hiện diện: Anh José Rodriguez Carballo TPV, Hồng y Claudio Hummes (Vatican), và các Đức Giám mục Hector Miguel Cadrejos Vidarte (Peru), Herkulan Malchuk (Ukraine), Jesus Perez Rodriguez (Bolivia), Basil  Myron Shott (USA), Sylvester Magro (Libya). Anh Frederic Manns từ Phân khoa Thánh Kinh và Khảo cổ tại Giêrusalem cũng đến tham dự với "các Nghị phụ" này trong tư cách là một Chuyên viên.

Cũng có 4 Nghị phụ và một chuyên viên thuộc Dòng Anh em Capuchin. Các tu sĩ khác cũng có mặt tại Thượng Hội Đồng: có 9 Nghị phụ thuộc Dòng Salésiens, 5 Nghị phụ và 3 dự thính viên Dòng Tên, 3 Nghị phụ và một chuyên viên Dòng Đa minh, 4 Nghị phụ Dòng Ngôi Lời, 2 Nghị phụ Dòng Chúa Cứu Thế. Tổng cộng có 253 Nghị phụ: 90 vị từ Châu Au, 62 vị từ Châu Mỹ, 51 vị từ Châu Phi , 41 vị từ Châu Á và 9 vị từ Châu Đại Dương. Trong số các Nghị phụ tham dự Thượng Hội Đồng, có 7 vị đã học tại Phân khoa Kinh Thánh của chúng ta ở Giêrusalem.

Chia sẻ