Skip to content
Main Banner

Anh Phó Tổng Phục Vụ Được Bổ Nhiệm Làm Giám Mục Iquique

Administrator
2022-05-05 00:00 UTC+7 58

Ngày 23 tháng 4 năm 2022, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm anh Phó Tổng Phục vụ Isauro Covili Linfati OFM làm Giám mục Iquique, Chilê.

Anh Isauro sinh ngày 22 tháng 3 năm 1961 tại Lumaco, giáo phận Temuco, Chilê. Anh mạc áo dòng ngày 16 tháng 7 năm 1981, khấn tạm ngày 16 tháng 1 năm 1983, khấn trọng ngày 20 tháng 3 năm 1987, và chịu chức linh mục ngày 23 tháng 11 năm 1990.

Những năm đầu trong sứ vụ, anh Isauro đã sống trong các huynh đệ đoàn vùng ven của thủ đô Santiago, dấn thân cho việc truyền giáo, gồm cả truyền giáo cho người bản địa, và đảm nhận vai trò linh hoạt viên công lý, hòa bình và toàn vẹn của tạo thành. Anh cũng đã từng làm linh mục chính xứ. Năm 2010, anh xuất bản một cuốn sách tựa đề “Memoria de una Iglesia orante y peregrina” (Ký ức về một Giáo hội cầu nguyện và lữ hành).

Từ năm 1997, anh đã làm việc trong lãnh vực huấn luyện cho các anh em khấn tạm, tập sinh và thỉnh sinh, Điều phối viên Thường huấn, và Thư ký Huấn luyện và Học vấn. Năm 2006 anh là Tổng Kinh lý tại Pêru; là Cố vấn Tỉnh dòng Chúa Ba Ngôi (2011-2015), Phó Giám tỉnh (2015-2017) và Giám tỉnh (2017-21). Tại Tổng Tu nghị năm 2021 anh được bầu làm Phó Tổng Phục vụ của Dòng. 

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Duns Scotus, sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, anh TPV Massimo công bố trước toàn thể anh em tại Cộng đoàn Trung ương Dòng ĐGH Phanxicô bổ nhiệm anh Phó TPV Isauro làm Giám mục Iquique, Chilê.

 (Nguồn: https://ofm.org/blog/the-general-vicar-brother-isauro-covili-linfati-elected-bishop-of-iquique/)

Chia sẻ