Skip to content
Main Banner

Anh Raimondo Girgis OFM, Được Bổ Nhiệm Làm Giám Quản Tông Tòa Aleppo

Administrator
2022-07-25 00:00 UTC+7 118

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Tân Giám quản Tông tòa cho Hạ̣t Đại diện Tông tòa Aleppo (Syria), anh Raimondo Girgis OFM, người cho đến lúc này đang là Tổng Đại diện của Hạt thuộc Giáo hội Latin này.

Anh Raimondo sinh tại Damascus (Syria) ngày 6 tháng 1 năm 1967, tuyên khấn lần đầu năm 1989, tuyên khấn trọng thể năm 1992 và thụ phong linh mục ngày 23 tháng 7 năm 1993.

Việc bổ nhiệm anh Raimondo diễn ra sau khi ĐGH Phanxicô chấp nhận đơn từ chức của Đức cha Georges Abou Khazen, OFM. Chúng ta cám ơn Đức cha Georges đã phục vụ quảng đại trong những thời điểm đầy khó khăn, và kính chúc Đức Tân Giám quản tiếp tục làm trổ sinh dồi dào hoa quả hòa giải và hòa bình cho vùng đất đầy đau khổ này của Syria.

 (Nguồn:https://ofm.org/it/blog/fr-raimondo-girgis-ofm-nominato-amministratore-apostolico-del-vicariato-apostolico-di-aleppo/)

Chia sẻ