Skip to content
Main Banner

Anh Roberto Zavalloni qua đời

Administrator
2008-11-08 00:00 UTC+7 78

Anh Roberto Zavalloni OFM đã từ trần tại bệnh xá của Tu viện Bologna (Ý) hôm nay, ngày 15 tháng 10, thọ 88 tuổi. Sinh tại Cervia ngày 25 tháng 5 năm 1920, anh khấn trọng thể ngày 01 tháng 01 năm 1941 trong Tỉnh Dòng Chúa Kitô Vua ở Bologna (Ý) và thụ phong linh mục ngày 17 tháng 3 năm 1945. Sau khi hoàn tất chương trình học về Tâm lý Giáo dục và Trị liệu vào năm 1945, anh bắt đầu hành nghề với tư cách là Phụ tá cho Anh Agostino Gemelli tại Viện Tâm lý học thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milanô. Từ năm 1952, anh dạy môn tâm lý thực nghiệm tại Đại học Giáo hoàng Antonianum lúc đó, nơi anh được chỉ định làm Viện trưởng vào năm 1969 và được tái cử vào năm 1972. Từ năm 1968, và trong hơn 20 năm, anh dạy môn tâm lý mục vụ tại Đại học Giáo hoàng Lateranô và từ năm 1959 đến năm 1990, anh giảng dạy tại Phân khoa Huấn quyền thuộc Đại học "La Sapienza" tại Rôma, giữ ghế giảng sư môn tâm lý học chuyên biệt. Năm 1960, anh được bổ nhiệm làm cố vấn chuẩn bị cho Công Đồng Vatican II. Anh cũng làm Cố vấn cho Thánh Bộ Phong Thánh và Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo. Trong các công trạng của anh, chúng ta phải nhắc tới việc anh thúc đẩy án phong chân phước cho vị Tiến sĩ tế vi Gioan Duns Scotus.

Chia sẻ