Skip to content
Main Banner

Anh Sabino Iannuzzi Được Bổ Nhiệm Làm Giám Mục Castellaneta

Administrator
2022-03-21 00:00 UTC+7 78

Ngày 5 tháng 3 năm 2022, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm anh Sabino Iannuzzi OFM, thành viên của Tỉnh dòng Đức Mẹ Ban Ơn, Benevento, hiện là Phụ trách và Linh mục Giám sở của Vương cung Thánh đường Santissima Annunziata di Vitulano, làm Giám mục Castellaneta (Italia).

Anh Sabino Iannuzzi sinh ngày 24 tháng 8 năm 1969 tại Avellino, tuyên khấn lần đầu vào ngày 22 tháng 9 năm 1991, khấn trọng thể vào ngày 22 tháng 10 năm 1994, và thụ phong linh mục ngày 24 tháng 6 năm 1995.

Sau khi thụ phong, anh Sabino đã giữ các chức vụ sau tại Tỉnh dòng: Linh hoạt viên Chăm sóc Mục vụ Ơn gọi, Trợ úy Phan sinh tại thế và Giới tre Phan sinh, Thư ký Tỉnh dòng, Đặc trách Truyền thông Xã hội, Phụ trách và Linh mục Giám sở.

Năm 2006, anh Sabino theo học Thạc sĩ về “Quản lý, Điều hành và Kiểm tra các Cơ quan Giáo hội” tại Đại học Thánh Tâm Milan. Năm 2008 anh lấy Bằng Licenza về Thần học Mục vụ tại Khoa Thần học Miền nam Italia ở Naples, và năm 2021 anh nhận Bằng Diploma về Thần học Đời sống Thánh hiến tại Đại học Giáo hoàng Latêranô ở Rôma.

Trong Tu nghị Tỉnh dòng 2007, anh Sabino được bầu làm Giám tỉnh Tỉnh dòng Benevento và tái cử thêm 3 năm vào năm 2013. Trong nhiệm kỳ giám tỉnh của mình, anh đã giữ nhiều chức vụ khác nhau như Chủ tịch Hội đồng Giám tỉnh các Tỉnh dòng OFM Italia (COMPI) từ năm 2013 đến năm 2016, và Chủ tịch Liên hiệp các Anh em Hèn mọn Âu châu từ năm 2015 đến năm 2017. Từ năm 2016 đến năm 2021, anh là thành viên Hội đồng Điều hành của “Laudato S.r.l.”. Năm 2018, anh là Tổng Kinh lý và là Chủ tọa Tu nghị Tỉnh dòng của Tỉnh dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lecce (Italia).

Ở cấp độ Giáo hội địa phương, anh Sabino Iannuzzi là thành viên của Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Linh mục,… Trong Tổng Giáo phận Benevento, từ năm 2017, anh làm Đại diện Giám mục đặc trách tu sĩ và là thành viên của Hội đồng Mục vụ Giáo phận.

Ở cấp Tỉnh dòng, anh hiện là Tổng biên tập của tạp chí hàng quý “Voce Francescana”, Đại diện Pháp lý, Trưởng ban tiếp nhận ơn gọi.

Hội Dòng xin chúc mừng Đức Tân Giám mục và cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Castellaneta!

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/fra-sabino-iannuzzi-eletto-vescovo-di-castellaneta/)

Chia sẻ