Skip to content
Main Banner

Anh Tổng Phục Vụ Gặp Gỡ Các Tân Giám Tỉnh Và Giám Hạt

Administrator
2022-07-25 00:00 UTC+7 72

Thánh Linh sẽ mở rộng biên cương và giúp chúng ta nhìn thấy chân trời rộng lớn hơn, đó là những lời anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli khai mạc cuộc gặp gỡ thường niên từ ngày 29/6 đến 8/7 giữa Hội Đồng Dòng với 27 giám tỉnh và giám hạt được bầu trong hai năm qua.

Bắt đầu từ những vấn đề và thách thức mà Dòng phải đối mặt hôm nay, anh TPV mời gọi các tham dự viên phải có cái nhìn đức tin trong công việc rửa chân cho anh em, để có thể khám phá niềm vui và nhận ra những kỳ công Chúa thực hiện giữa chúng ta, giữa anh em và trong các huynh đệ đoàn ở các cấp độ khác nhau. Tiếp theo là những trao đổi và đối thoại về các vấn đề như việc tái cấu trúc Dòng, sự tăng trưởng và lão hóa của một số tỉnh dòng, và vị trí của một số thực thể liên quan đến những thách đố mà xã hội ngày nay đặt ra cho Giáo hội.

Lịch trình làm việc của những ngày tiếp theo sẽ bàn đến tất cả các lĩnh vực phục vụ, từ thường huấn và truyền giáo đến sứ vụ Công lý, Hòa bình và Toàn vẹn của Tạo thành, từ việc quản lý kinh tế của các huynh đệ đoàn đến việc đồng hành với các anh em đang gặp khó khăn. Thứ Bảy sẽ dành cho ngày hành hương tâm linh đến thung lũng Rieti.

Những ngày gặp gỡ kết thúc với Thánh lễ do anh TVP chủ tế và chia sẻ về sứ vụ thừa sai Phan sinh dựa trên Luật không sắc chỉ chương XVI, Anh đặc biệt nhấn mạnh đến cách hiểu mà Cha Thánh đã lưu ý: không phải đến với muôn dân (Ad gentes) mà là ở giữa muôn dân (Inter gentes).

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/il-ministro-generale-incontra-i-nuovi-ministri-provinciali-e-custodi/)

Chia sẻ