Skip to content
Main Banner

Anh Tổng Phục Vụ Viếng Thăm Hoa Kỳ

Administrator
2021-12-30 00:00 UTC+7 47

Trong những ngày trước lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, anh Tổng PV Massimo Fusarelli, cùng với anh Tổng CV Jimmy Zammit và Giám đốc của Fondazione “Fraternitas” - anh Franco Mirri, đã đến thăm huynh đệ đoàn Waterford ở Wisconsin, là đơn vị trực thuộc Tổng PV và Tổng Thư ký Truyền giáo Phan sinh, dưới sự hỗ trợ và linh hoạt của các Tỉnh dòng Hoa Kỳ, cùng với sự cộng tác của Trung ương Dòng.

Anh Massimo đã chia sẻ với anh em về đời sống cầu nguyện, về tình huynh đệ cũng như đời sống và công việc phục vụ của họ. Anh cũng đến thăm các bệnh xá của Tỉnh dòng Mông triệu và Tỉnh dòng Thánh tâm, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, chào hỏi và dâng Thánh lễ với các anh em đau yếu.

Tại Chicago, anh Massimo đã dành cả ngày với anh em khấn tạm và các giám sư của họ tại Nhà liên tỉnh dòng thánh Giuse, để lắng nghe và chia sẻ về đề tài huấn luyện trong bối cảnh hôm nay tại Hoa Kỳ, cũng như về triển vọng của đời sống Phan sinh tương lai tại quốc gia vĩ đại này. Sau đó, Anh cùng hiện diện với các anh em của huynh đệ đoàn thánh Phêrô tại trung tâm thành phố, cũng như đến thăm các anh em của Hạt dòng Herzegovina, cũng ở Chicago.

Đây là những ngày quan trọng mà anh Tổng PV đã có cơ hội gặp gỡ các Giám tỉnh của Bắc Mỹ và Hội đồng nói tiếng Anh, đặc biệt hướng về lộ trình cơ cấu các Tỉnh dòng để hình thành Tỉnh dòng mới ở Hoa Kỳ.

Đây thực sự là những ngày ân sủng, tràn đầy hy vọng và tin tưởng, để bước vào tương lai ngay cả trong những khó khăn hàng ngày. Và đây cũng là những ngày thật ý nghĩa để anh Tổng PV, cùng với Ban Tổng CV, có thể lắng nghe và thấu hiểu những thực tế khác nhau mà huynh đệ đoàn quốc tế chúng ta đang sống và làm việc trong thế giới hôm nay.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/visita-del-ministro-generale-negli-stati-uniti-a-waterford-chicago-monitowoch-e-franklin/)

Chia sẻ