Skip to content
Main Banner

Các Tổng Phục Vụ Phan Sinh Tĩnh Tâm Mùa Chay Tại La Verna

Administrator
2022-04-15 00:00 UTC+7 186

Cuộc tĩnh tâm diễn ra tại Đền thánh La Verna ở Arezzo (Ý), từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 4, gồm các Tổng Phục Vụ và Tổng cố vấn của Dòng nhất và Dòng ba Tại viện: Anh Br Massimo Fusarelli OFM, anh Carlos Trovarelli OFMCon, anh Roberto Genuin OFMCap, và anh Amando Trujillo Cano TOR, cùng 26 Tổng Cố vấn của Dòng nhất.

Anh Antonio Ramina OFMCon, Giám sở (Rector) Vương cung Thánh đường thánh Antôn ở Padua, đã chia sẻ các bài suy niệm trong ba ngày đầu tiên; và anh Francesco OFM phụ trách hai ngày cuối.

Cuộc tĩnh tâm kết thúc với cuộc họp của Hội đồng các Tổng Phục vụ vào ngày 9 tháng 4.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/la-verna-accoglie-i-ministri-generali-francescani-e-i-definitori-per-gli-esercizi-spirituali/)

Chia sẻ