Skip to content
Main Banner

Chương trình huấn luyện truyền giáo cho liên Dòng Phan sinh năm 2017

Administrator
2017-09-16 00:00 UTC+7 114

Anh Tổng Phục vụ, Michael Anthony Perry, OFM, đã viếng thăm Trung tâm Huấn luyện truyền giáo tại Brussels vào ngày 8 – 10 tháng 9 năm 2017. Năm nay, có 10 anh em đến từ ba nhánh của Dòng (Capuchins, Conventuals, và OFMs) cùng sống và học tập chung với nhau. Khóa học bằng tiếng Anh và tạo cơ hội cho anh em: (a) nâng cao nhận thức chiều kích truyền giáo Kitô hữu của họ và ơn gọi Phan Sinh; (b) học hỏi về các vấn đề thời đại liên quan đến việc Phúc âm hóa bằng truyền giáo, việc đại kết và đối thoại đại kết, Công lý, Hòa bình, và Chăm sóc sự toàn vẹn của Tạo thành, và các vấn đề liên hệ khác; và (c) trải nghiệm cảm giác sâu sắc hơn trong đời sống cầu nguyện và tình huynh đệ, cũng như sống liên với nhau giữa ba Dòng. Khóa học này cũng giúp cho các nhà truyền giáo và anh em khác dùng chính kinh nghiệm này như là một phần của thường huấn nhằm nâng cao chiều kích nhân bản và các chiều kích giữa cá nhân với nhau trong đời sống của chúng ta.  Giờ Kinh và Bí tích Thánh Thể đóng vai trò như là nguồn năng lượng tinh thần cho chương trình này. Để có thêm thông tin, xin vui lòng ghé thăm trang web của Mission program,  Notre Dame des Nations.

Những anh em nào quan tâm có thể liên lạc với anh Luis Gallardo, Tổng Thư ký Phúc Âm hóa và Truyền giáo ([email protected]) để tham gia khóa học 3 tháng này, bao gồm một cuộc hành hương đến các điểm hành hương Phan Sinh. Theo anh Tổng Phục vụ, chương trình này là một trong những chương trình huấn luyện tốt nhất cho việc thực tập phúc âm hóa bằng truyền giáo mà Dòng cung cấp. Ngài khuyến khích anh em suy nghĩ việc tham gia vào trương trình này. Có 2 khóa học hàng năm: tháng Chín – tháng Mười Một (tiếng Anh); và tháng Ba – tháng Năm (tiếng Pháp).

Ban Truyền Thông Ofmvn dịch (2017-interfranciscan-missionary-program)

Chia sẻ