Skip to content
Main Banner

Chương trình tập huấn cho các nhà Huấn luyện Phan Sinh Á châu

BTT OFMVN 00
2024-03-24 10:59 UTC+7 742
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, Chương trình tập huấn cho các nhà Huấn luyện Phan Sinh Á châu (AFFT) đã được ra mắt cùng việc phát hành một video giới thiệu mô-đun tải về xem trước.

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, Chương trình tập huấn cho các nhà Huấn luyện Phan Sinh Á châu (AFFT) đã được ra mắt cùng việc phát hành một video giới thiệu mô-đun tải về xem trước. Khoá tập huấn này được đề xuất và thông qua bởi các Giám tỉnh của FCAO (Hội đồng Phan Sinh Châu Á-Châu Đại Dương) vào tháng năm 2023. Anh Derrick Yap, Giám hạt của Singapore-Malaysia, được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình cùng với nhóm anh em gồm các Thư ký Huấn luyện của EAC (anh Joel Sulse) và SAAOC (anh Charles Bernard) và anh Azeem Lawrence, Giám hạt của Pakistan. Điều phối chương trình này với anh Derrick là Tiến sĩ Josephine Chin, cùng với Patrick Tan cung cấp hỗ trợ kỹ thuật số cho nền tảng trực tuyến @franciscanstudies.asia.

Chương trình này chủ yếu được thực hiện trực tuyến với 2 chương trình cư trú trực tiếp vào tháng 6 và tháng 11, kết thúc chương trình với thời gian thích hợp để tương tác nhóm và thực hành. Chương trình gồm 16 học phần, được mô phỏng theo chương trình Master in Formation tại Đại học Antonianum.

AFFT là từ viết tắt hoàn chỉnh của chương trình vì nó có vẻ giống như ảnh hưởng (tiếng Latin: Affectus), cho thấy sự nhấn mạnh vào tình cảm mạnh mẽ của nó hơn là chỉ tải xuống thông tin một cách lí trí. Các phương tiện sự phạm chính là các bài học video, các cuộc thảo luận diễn đàn trong các nhóm nhỏ, sự đồng hành cá nhân, các chỉ dẫn sử dụng phần mềm zoom.

Đối với nhóm thí điểm này, có 8 anh em OFM tham gia đến từ Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ chào đón các nhà huấn luyện tiềm năng từ Gia Đình Phan Sinh tham gia vào chương trình này. Anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli và anh Tổng Cố vấn Châu Á John Wong đều đã tham gia buổi hướng dẫn qua Zoom đầu tiên để gặp gỡ và khuyến khích những người tham gia.


Nguồn: https://ofm.org/en/asian-franciscan-formators-training-afft.html

Dịch: OFMVN.


screenshot-2024-03-24-at-085552-1711252633.png
Chia sẻ