Skip to content
Main Banner

Hội Nghị Quốc Tế Về Phúc Âm Hoá - Truyền Giáo Và Ban Điều Hành PÂH Đã Gặp Gỡ Tại Jerusalem

Administrator
2018-05-07 00:00 UTC+7 105

Hội nghị quốc tế về Phúc Âm hoá và Truyền giáo (HNQT-PAHTG) với Ban điều hành (BĐH-PÂHTG) gặp gỡ từ ngày 22-27/04 tại Jerusalem, để thảo luận các vấn đề sau:

1.     Xem xét lại tình hình thực tế việc phúc âm hoá bằng truyền giáo của Dòng xuyên qua các Hội Đồng Giám tỉnh trên thế giới.

2.     Cần có một không gian thường huấn cho tất cả các thư ký của Phúc Âm hoá và Truyền giáo thuộc các Hội Đồng Giám tỉnh khác nhau. Với sự trợ giúp của những anh em thuộc Hạt Dòng Thánh Địa.

3.     Xây dựng một kế hoạch hành động cho hai năm tới, đồng thời chọn các thành viên mới của HNQT – PÂHTG, trình lên Hội Đồng Dòng để phê duyệt.

4.     Chuẩn bị một thông điệp gửi cho những tham dự viên tại Hội Đồng Dòng Mở Rộng (HĐDMR).

5.     Thực hiện một chuyến hành hương ngắn đến Các Nơi Thánh với những anh em của HNQT-PAHTG để thúc đẩy công việc phúc âm hoá của họ và đồng  thời, để thêm lòng yêu mến đối với Các Nơi Thánh.

Cuộc gặp gỡ được tổ chức trong một môi trường huynh đệ với sự trợ giúp và khai sáng của các anh em thuộc Hạt Dòng mà họ đã trải qua 800 năm lịch sử, đã khích lệ chúng tôi tiếp tục cống hiến hết mình cho việc phục vụ Dòng.

BTT - OFMVN

 

Chia sẻ