Skip to content
Main Banner

Họp CEME về Bản Ratio Phúc Âm Hóa

BTT OFMVN 00
2024-03-30 08:23 UTC+7 675
Ủy ban Phúc Âm hóa và Truyền giáo (CEME) của Dòng đã họp vào ngày 21 và 22 tháng 3 tại Trung ương Dòng, họp bàn về việc xây dựng Bản Ratio Phúc Âm Hóa của Dòng (REO). Chúng tôi đã đặt một số câu hỏi cho các thành viên của CEME: Anh Francisco Gómez Vargas - Tổng Thư ký Phúc Âm hóa (PAH), anh Dennis Tayo - linh hoạt viên PAH, anh Johannes Freyer và anh José Rodriguez.

Trung ương Dòng

21-22/3/2024

Ủy ban Phúc Âm hóa và Truyền giáo (CEME) của Dòng đã họp vào ngày 21 và 22 tháng 3 tại Trung ương Dòng, họp bàn về việc xây dựng Bản Ratio Phúc Âm Hóa của Dòng (REO). Chúng tôi đã đặt một số câu hỏi cho các thành viên của CEME: Anh Francisco Gómez Vargas - Tổng Thư ký Phúc Âm hóa (PAH), anh Dennis Tayo - linh hoạt viên PAH, anh Johannes Freyer và anh José Rodriguez.


Thưa anh, mục đích của cuộc họp này là gì?

Anh Johannes: Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết 20 của Tổng Tu nghị gần đây, đó là xây dựng bản Ratio Phúc Âm Hóa cho Dòng. Chúng tôi đã có những cuộc họp khác tập trung thảo luận về phần đầu tiên của REO, phần truyền cảm hứng nhất cho chúng tôi, dựa trên các nguồn Phan Sinh, trên các tài liệu của Giáo Hội và của Dòng. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc họp tại Thổ Nhĩ Kỳ, tại Istanbul [từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6], với các đại diện của các Hội nghị và sẽ đề cập đến phần thứ hai của tài liệu, phần "thực tế" hơn, cần xem xét tính cụ thể của các nền văn hóa, hoàn cảnh địa phương, cách trở thành những nhà truyền giáo và truyền giáo ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

 

Ban Tổng Cố vấn đã phê chuẩn dàn ý của REO?

Anh Francisco: Vâng, chúng tôi đang xây dựng dàn ý đó theo con đường hiệp hành, lắng nghe tất cả anh em. Đó là một tiến trình sẽ dẫn đến một tài liệu dễ tham khảo, đầy cảm hứng và đồng thời, đưa ra những chỉ dẫn thực tế, nói theo ngôn ngữ ngày nay ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

 

Ngày nay Chúa sai chúng ta đi rao giảng Tin Mừng ở đâu?

Anh José: Tôi tin rằng mọi thứ đều khởi đi từ chúng ta, chúng ta phải bắt đầu từ chính mình. Là thành viên của Dòng, chúng ta được kêu gọi đi ra ngoài, hướng tới những người bị bỏ rơi, người nghèo, người thiếu thốn, bất cứ nơi nào chúng ta gặp phải. Rõ ràng là chúng ta đặc biệt chú trọng đến người nghèo, nhưng trên thế giới ngày nay chúng ta có nhiều “sự nghèo đói” khác nhau: Tôi sống ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico và có hàng ngàn người đang cần giúp đỡ, nhưng chúng ta cũng phải hướng tới những người trẻ, trong trường học và đại học. Trong thế giới phương Tây, chúng ta thường sống trong một nền văn hóa hậu Kitô giáo: đã xảy ra trường hợp một số nhà truyền giáo Bắc Mỹ được gửi đến nhiều nơi trên thế giới đã trở lại Hoa Kỳ để truyền giáo. Chúng ta phải truyền giáo mọi lúc mọi nơi và luôn ở bên cạnh mọi người.

Anh Francisco: Việc truyền giáo bắt đầu từ căn tính đặc sủng: đôi khi chúng ta chỉ truyền giáo qua thừa tác vụ chúng ta đang nắm giữ hoặc bộ lễ phục chúng ta mặc, trong khi thay vào đó, dù chúng ta ở đâu trên thế giới, chúng ta phải luôn ghi nhớ giá trị của đặc sủng Phan sinh của chúng ta.

Anh Dennis: Chúng ta phải đáp lại những thực tế của thế giới ngày nay. Ngày nay chúng ta mang theo đặc sủng của mình như một món quà cho thực tại xung quanh chúng ta. Và “Những hình thức mới” của việc truyền giáo đáp ứng chính xác những thực tế khác nhau mà chúng ta đang sống: đây là sự đóng góp của anh em Phan Sinh chúng ta cho các Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ.

 

Thánh Phanxicô bảo chúng ta sống Tin Mừng ngày nay như thế nào?

Anh Francisco: Hãy lắng nghe con tim của mình và lắng nghe thực tại ngày nay. Chúng ta không thể thực hiện lời đề nghị của Chúa Giêsu nếu chúng ta không biết và lắng nghe thế giới chúng ta đang sống. Có rất nhiều giáo dân làm việc và làm điều tốt mà không được nhập vào Giáo hội: chúng ta không được chờ họ đến gần chúng ta, nhưng chúng ta phải là người đến gần họ. Có nhiều người làm điều tốt, sống “nhân bản Kitô giáo” trong một thế giới tục hóa. Chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải sử dụng trái tim chứ không chỉ lý trí trong mối quan hệ với người khác, như Chúa Giêsu đã làm.

 

Link tải xuống Bản cơ cấu REO đã được Ban Tổng Cố Vấn phê duyệt (tại đây)

 

Dịch: Ban truyền thông OFMVN.

incontro-ceme-marzo-1-1711768846.jpg
incontro-ceme-marzo-4-1711768993.jpg
incontro-ceme-marzo-2-1711769013.jpg
Chia sẻ