Skip to content
Main Banner

Hợp Nhất Hạt Dòng Flanders Và Tỉnh Dòng Hà Lan

Administrator
2022-06-01 00:00 UTC+7 106

Anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli, được anh Tổng Cố vấn Albert Schmuki tháp tùng, đã tham dự Tu nghị Tỉnh dòng Các thánh Tử đạo Gorcum của Hà Lan, nhân dịp sát nhập Hạt dòng Flanders của Bỉ vào Tỉnh dòng Hà Lan.

“Những năm gần đây, các anh em Hà Lan và Flanders đã chứng tỏ rằng họ có thể đương đầu với những thách thức của tương lai với một thái độ hy vọng và thực tế. Tôi tin tưởng rằng với Tu nghị này, anh em sẽ cùng nhau tìm ra con đường cho tương lai, với thái độ Phan sinh và với tình yêu thương,” anh TPV chia sẻ trong Thánh lễ đánh dấu sự ra đời của thực thể mới.

Tân Tỉnh dòng Các thánh Tử đạo Gorcum hiện có 95 anh em, hiện diện trong 10 tu viện, ba ở Flanders và bảy ở Hà Lan. Tiến trình hợp nhất bắt đầu từ năm 2013, khi Hạt dòng Flanders được thiết định thành thực thể trực thuộc Tỉnh dòng Hà Lan. Vào năm 2019, các anh em của Hạt dòng yêu cầu được sáp nhập vào Tỉnh dòng Hà Lan.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/olandesi-e-fiamminghi-del-belgio-formano-ununica-provincia/)

Chia sẻ