Skip to content
Main Banner

Khai Mạc Các Lễ Kỷ Niệm 800 Năm Phan Sinh

Administrator
2023-01-24 00:00 UTC+7 173

Greccio (RI), ngày 7 tháng 1 năm 2023 . Với sự hiện diện của sáu Tổng Phục vụ Gia đình Phan sinh, Lễ khai mạc các cử hành kỷ niệm 800 năm Phan sinh đã được tổ chức hôm nay, một loạt các sự kiện, kể lại những giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời của thánh Phanxicô Assisi, với đỉnh cao là cuộc Vượt qua của Cha thánh.

Buổi cử hành do anh Luciano de Giusti OFM, Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh Bonaventura, chủ sự, đã diễn ra tại nhà thờ của đền thánh Greccio, nơi vào đêm Noel năm 1223, thánh Phanxicô đã cử hành một lễ Giáng Sinh hết sức đặc biệt. 

Vào năm 2023 này, chúng ta kỷ niệm 800 năm bản Luật có sắc chỉ của Dòng (29 tháng 11 năm 1223) và lễ Giáng Sinh tại Greccio.

Trong phần đầu của buổi cử hành, sau khi đặt bản sao Luật có sắc chỉ dưới chân bàn thờ, cộng đoàn đọc các đoạn trích từ Luật và Di chúc của thánh Phanxicô, những bản văn liên kết chặt chẽ với nhau, cùng tạo thành một sự thống nhất sâu sắc, cả hai đều được nuôi dưỡng bởi lý tưởng truyền giáo vĩ đại duy nhất luôn hướng dẫn các bước chân của Cha thánh.

Phần thứ hai cử hành kỷ niệm tưởng nhớ lễ Giáng sinh đầu tiên ở Greccio, khi thánh Phanxicô, như được thuật lại trong Prima Legenda của Tôma Cêlanô, người viết tiểu sử đầu tiên của vị thánh thành Assisi, muốn cho người đương thời thấy hoàn cảnh khó khăn của Gia đình Nazareth lúc hạ sinh hài nhi Giêsu.

Trong phần cuối của cuộc cử hành, sáu vị Tổng Phục vụ, cùng với anh Luciano de Giusti, đã rước tượng Chúa Hài Đồng vào Hang đá của đền thánh.

Từ ngữ “Gia đình Phan sinh” được sử dụng theo nghĩa rộng để chỉ tất cả các hội đoàn tu sĩ được linh hứng bởi đặc sủng Phan sinh. Trên thực tế, đoàn sủng này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người nam và người nữ qua hàng thế kỷ. Hội đồng Gia đình Phan sinh gồm có sáu thành viên: Tổng Phục vụ Dòng Anh em Hèn mọn (OFM), Tổng Phục vụ Dòng Anh em Hèn mọn Tu viện (OFMConv), Tổng Phục vụ Dòng Anh em Hèn mọn Capuchin (OFMCap), Tổng Phục vụ Dòng ba Tại viện (TOR), Tổng Phục vụ Dòng Phan sinh Tại thế (SFO), Chủ tịch Hội đồng Anh Chị Em Phan sinh Quốc tế Dòng ba Tại viện (CFI-TOR).

Các tham dự viên buổi khai mạc hôm nay:

Br Massimo Fusarelli, OFM; 

Br Carlos Alberto Trovarelli, OFM Conv; 

Br Roberto Genuin, OFM Cap; 

Br Amando Trujillo Cano, TOR; 

Br Tibor Kauser, OFS; 

Sr Daisy Kalamparamban, Phó Chủ tịch IFC-TOR.

(Nguồn: https://ofm.org/centenario-francescano-l-inaugurazione-al-santuario-di-greccio-alla-presenza-dei-6-ministri-generali-della-famiglia-francescana.html)

Chia sẻ