Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Khoa Thần học của Đại học Antonianum - Năm học 2024-2025

BTT OFMVN 00
2024-06-17 21:35 UTC+7 198
Khoa Thần học của Đại học Giáo hoàng Antonianum (Pontifical University Antonianum, PUA), đã đổi mới chương trình đào tạo chính thức cho năm học tiếp theo 2024-2025, được trình bày rõ ràng trong ba cấp học: Tú tài, Cử nhân và Tiến sĩ.

Khoa Thần học của Đại học Giáo hoàng Antonianum (Pontifical University Antonianum, PUA), đã đổi mới chương trình đào tạo chính thức cho năm học tiếp theo 2024-2025, được trình bày rõ ràng trong ba cấp học: Tú tài, Cử nhân và Tiến sĩ. Đặc biệt, khoa đề xuất một cách tiếp cận mới cho chương trình hai năm của cấp Cử nhân Thần học Tín lý, được xây dựng trên sáu lĩnh vực chuyên môn đặc trưng (Nhân chủng học, Kitô học, Giáo hội học, Thánh Mẫu học, Thần học Phan Sinh, Thần học Ba Ngôi và Thánh Linh học). Đồng thời, khoa cũng mở các khóa học được tổ chức vào ba ngày đầu mỗi tuần.

OFMVN/nguồn: https://ofm.org/en/faculty-of-theology-of-the-pua.html

 


Chia sẻ