Skip to content
Main Banner

LỄ CÁC THÁNH TRONG DÒNG PHAN SINH - Kỷ niệm 800 năm Phê Chuẩn Luật Dòng Anh Em Hèn Mọn

Administrator
2023-11-28 00:00 UTC+7 383

Năm nay, Lễ Các Thánh trong Gia Đình Phan Sinh vào đúng dịp kỷ niệm 800 năm ngày Đức Giáo Hoàng Hônôriô III phê chuẩn Luật Dòng. Chúng ta đọc thấy trong Sách lễ Phan sinh viết như sau: “Các thánh, những con cái thuộc về Dòng Nhất, Dòng Nhì và Dòng Ba, thuộc mọi tầng lớp xã hội và mọi dân tộc. Có vị tử đạo, tiến sĩ, linh mục, tu sĩ, giáo dân, trinh nữ, phụ nữ... một đoàn người đông vô số tụ họp quanh vị thánh nghèo và cùng “mang dấu hiệu của Thiên Chúa hằng sống”.

Trong suốt 800 năm qua có rất nhiều người nam nữ đã chia sẻ và sống tinh thần của Thánh Phanxicô, đón nhận Thiên Chúa không dè dặt, tuân giữ Tin Mừng trong sự vâng phục, không có của riêng và trong đức khiết tịnh, trở thành những người có khả năng yêu thương những người lân cận của mình cách quảng đại.

Thánh Bônaventura viết trong tác phẩm “Biện giải cho người nghèo” (Apologia pauperum) khi giải thích ngắn gọn về các Mối Phúc như sau: “[...]Phanxicô, tổ phụ của những người nghèo, đã đề nghị ở phần đầu Luật Dòng của người, ba điều quan trọng cần phải thực hành, như là những điều cơ bản, ngài nói: Luật và đời sống Anh Em Hèn Mọn là tuân giữ thánh Phúc Âm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, bằng cách sống vâng phục, không có của riêng và khiết tịnh, sau đó ngài còn giới thiệu ba điều khác, như là những điều thu thập và hoàn tất các điều trước: “Anh em hãy lo điều này trên hết mọi sự, phải ước ao được tinh thần của Chúa và tác động thánh của Người, cầu nguyện cùng Chúa luôn với lòng trong sạch, khiêm nhường kiên nhẫn trong lúc bị bắt bớ và đau yếu, yêu mến kẻ bách hại, khiển trách và chống đối chúng ta". Với lời khuyên này, trước hết, Phanxicô đề nghị nâng mọi lối xử sự lên cùng Thiên Chúa, rồi người khuyến khích vui tươi chấp nhận mọi nghịch cảnh và sống bác ái, dịu dàng đối với tha nhân; như vậy, nhờ ba điều đầu tiên, những người nam nữ thánh thiện chịu đóng đinh vào thập giá đối với thế gian, và nhờ ba điều sau cùng, người ấy trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, ngõ hầu nhờ thiên thần Sêraphim, người ấy được mãi mãi tách khỏi những sự thế gian và đi vào những sự trên trời. Bởi thế, trong một cuộc hiện ra của thiên thần Seraphim, Đức Kitô đã in các thương tích của Người, như một dấu ấn xác nhận tính chân thật, trên người nghèo bé nhỏ này, là người đã tuân giữ và giảng dạy trung thực sự trọn lành Phúc Âm, để khi ở trong sương mù nguy hiểm của thời sau hết này, chúng ta nhận được một dấu chỉ hiển nhiên có sức soi sáng nẻo đường đạt tới sự trọn lành. Tuy nhiên với điều kiện là chúng ta học không phải ao ước những gì đưa lại vinh dự và uy thế, nhưng là để học biết yêu thích những điều hèn hạ và ẩn giấu”. Nhờ Bí Tích Rửa Tội, tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta trong Tông huấn "Hãy vui mừng hoan hỉ" (Gaudete et Exsultate).

Theo bước chân của cha thánh Phanxicô, thánh Clara và tất cả các Thánh trong dòng Phan Sinh, chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống hàng ngày và biến đổi mọi thứ đang diễn ra, ngay cả những thứ có thể bị loại bỏ, thành một điều gì đó phi thường và quý giá trước mặt Thiên Chúa và mọi người.

Chúc mừng ngày Lễ Các Thánh Phan Sinh đến tất cả mọi người!

Chia sẻ