Skip to content
Main Banner

Lễ Đức Mẹ Trung Gian Các Ơn: Bổn Mạng Trung Ương Dòng

Administrator
2023-05-19 00:00 UTC+7 52

Vào ngày 7 tháng 5/2023, Huynh đệ đoàn Trung ương Dòng ở Rôma đã cử hành Lễ trọng kính Bổn mạng: Đức Maria Trung Gian Các Ơn. Trong Thánh lễ do anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli chủ tế, anh Phó TPV Ignacio Ceja Jiménez đã nhắc nhớ cử tọa qua bài giảng của mình rằng chính thánh Phanxicô đã muốn đặt toàn thể Dòng dưới sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Anh còn dẫn thêm ước nguyện của thánh Bonaventura muốn “đặt trọn niềm tin vào Mẹ, xin Mẹ làm Trạng sư cho mình và tất cả mọi anh em, vì vậy vị sáng lập thứ hai của Dòng đã đưa các anh em của mình đến nhà thờ Porziuncola để dòng Anh em Hèn mọn được lớn lên và phát triển dưới sự che chở của Mẹ Thiên Chúa.”

Anh Phó TPV kết thúc bài giảng của mình bằng lời mời gọi những người hiện diện khẩn nài sự bầu cử của Mẹ Maria để Giáo hội và Dòng thực sự là những dấu chỉ đáng tin cậy về sự hiện diện đầy lòng thương xót của Thiên Chúa giữa những người nam và người nữ trong thời đại chúng ta, qua sự dấn thân của họ cho một thế giới mới trong công lý và hòa bình.

Thánh lễ kết thúc bằng lời cầu nguyện trước tôn ảnh Đức Maria Trung Gian. Tham dự Thánh lễ có đông đảo các anh em của Trung ương Dòng và của các tu viện OFM rải rác khắp Rôma, các nữ tu, các đại diện của Hội Hiệp sĩ Columbus-những người hàng xóm của Trung ương Dòng.

(Nguồn: https://ofm.org/festa-di-s-maria-mediatrice-titolare-e-patrona-della-curia-generale.html)

Chia sẻ