Skip to content
Main Banner

ƠN TOÀN XÁ NHÂN KỶ NIỆM 800 NĂM “GIÁNG SINH Ở GRECCIO”

Administrator
2023-11-02 00:00 UTC+7 3371

Nhân dịp kỷ niệm 800 năm “Giáng sinh ở Greccio”, Toà Ân giải Tối cao sẽ ban ơn Toàn xá cho tất cả các tín hữu, từ ngày 8 tháng 12 năm 2023 (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) đến ngày 2 tháng 2 năm 2024 (Lễ dâng Chúa vào Đền thánh) khi đi viếng các nhà thờ được ủy thác cho các tu sĩ Phan sinh trên khắp thế giới và dừng lại cầu nguyện trước hang đá Giáng sinh tại đó.

Đây là thỉnh nguyện Gia đình Phan sinh đã đệ trình Đức Giáo Hoàng thông qua Toà Ân giải vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, “để thúc đẩy việc canh tân tâm linh của các tín hữu và gia tăng đời sống ân sủng… nhờ vào việc dừng lại cầu nguyện trước hang đá, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá theo những điều kiện thông thường. Tương tự như vậy, các bệnh nhân hoặc những ai bị ngăn trở về thể lý không thể tham dự đều có thể được hưởng ơn toàn xá, khi dâng những đau khổ của mình lên Chúa hoặc thực hành lòng đạo đức.”

(nguồn: https://ofm.org/indulgenza-plenaria-in-occasione-degli-800-anni-del-natale-di-greccio.html)

Chia sẻ