Skip to content
Main Banner

Tân Chủ Tịch Hội Đồng Brazil Và Cực Nam Mỹ Châu

Administrator
2022-04-03 00:00 UTC+7 100

Tân Chủ Tịch Hội Đồng Brazil Và Cực Nam Mỹ Châu

Tân Hội đồng Phan sinh Brazil và Cực nam Mỹ châu đã tổ chức Đại hội đầu tiên từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 3 vừa qua tại San Paolo (Brazil), với sự đắc cử của chủ tịch đầu tiên, anh Daniel Alejandro Fleitas, Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh Phanxicô Sôlanô (Argentina). Trong bài giảng kết thúc, anh Daniel mời gọi các tham dự viên làm chứng cho kinh nghiệm về đời sống cộng đoàn: “Thưa anh em, chúng ta đã chia sẻ bốn ngày để lắng nghe, trải nghiệm và trao đổi, chúng ta mang kinh nghiệm sống này về các cộng đoàn và thực thể của chúng ta. Hội đồng không phải là kinh nghiệm của một quốc gia, Hội đồng là chúng ta. Hội đồng Brazil và Cực nam Mỹ châu là biểu hiện của lời loan báo tin mừng”.

Sau đó, anh Daniel cám ơn tất cả các tham dự viên, Hội đồng Dòng, đặc biệt là anh Tổng Cố vấn César Külkamp, người đã đồng hành chặt chẽ cho sự ra đời của thực thể mới này. Anh cũng cám ơn các anh em của Tỉnh dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thông qua anh Giám tỉnh Paulo Roberto Pereira, đã giúp tổ chức Đại hội.

Anh Tổng Cố vấn César Külkamp giải thích về quá trình hình thành tân thực thể Nam Mỹ: “Kể từ đầu năm 2019, Hội dòng đã kêu gọi 3 tỉnh dòng của Cực nam Mỹ châu hình thành mọt Hội đồng khác, có khả năng tích hợp và tiếp tục hành trình của Hội đồng Brazil trước đó được tạo thành từ 9 thực thể”. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, anh Tổng Phục vụ đã giải thể Hội đồng Phan sinh Cực nam Mỹ châu, và ba thực thể đã hợp nhất với Hội đồng Brazil, đổi tên thành “Hội đồng các Giám tỉnh Brazil và Cực nam Mỹ châu”. Hội đồng mới hiện nay có 12 thực thể Phan sinh, gồm 9 tỉnh dòng và hạt dòng của Brazil, hai tỉnh dòng của Argentina và một tỉnh dòng của Chile.

Anh Daniel, 52 tuổi, Chủ tịch của Hội đồng, sẽ được anh Fernando Aparecido dos Santos, thuộc hạt dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu (Brazil), trợ giúp trong vai trò Phó Chủ tịch; anh Marino Rohden, Giám tỉnh Tỉnh dòng thánh Phanxicô Assisi (Brazil) làm Thư ký; anh Robson Scudela, Cố vấn Tỉnh dòng Đức Mẹ Vô nhiễm (Brazil) làm Quản lý.

Đại hội có sự tham dự của 77 anh em đại diện cho các văn phòng khác nhau của các Tỉnh dòng Brazil và Hội đồng Cực nam Mỹ châu.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/fra-daniel-fleitas-eletto-presidente-della-conferenza-francescana-brasile-e-cono-sud/)

Chia sẻ