Skip to content
Main Banner

Tân Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chilê

Administrator
2022-02-13 00:00 UTC+7 99

Anh Carlos Guillermo Paz Guzmán - thuộc Tỉnh dòng Thánh Phanxicô Sôlanô của Argentina - đã được bổ nhiệm làm Giám tỉnh cho Tỉnh dòng Chúa Ba Ngôi của Chilê, và anh Raúl Segundo Allimant Jiménez được bổ nhiệm làm Phó Giám tỉnh. Các anh sau đây được bổ nhiệm vào Ban Cố vấn Tỉnh dòng: Sergio Andrés Villalobos Ocaranza, Ricardo Aníbal Vásquez Olguin, José Manuel Hernández Vásquez, và Nicolás Andrés Alfaro Varas.

Việc bổ nhiệm Tân Giám tỉnh và Ban Cố vấn cho Tỉnh dòng này do anh Tổng Phục vụ và Hội đồng Dòng, và được công bố vào ngày 24 tháng 1, vào lúc khai mạc Tu nghị Tỉnh dòng được tổ chức tại Casa “Alvernia”, ở San Francisco de Mostazal, vùng Libertador General Bernardo O’Higgins, Chilê, từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022.

Trong bảy ngày, các nghị huynh sẽ suy tư thảo luận về hiện trạng của Tỉnh dòng trong các lãnh vực khác nhau: Tình huynh đệ, Phúc Âm hóa, Truyền giáo, Công lý-Hòa bình và Toàn vẹn của Tạo thành, Tài chính, và việc sửa đổi Nội quy Tỉnh dòng.

Anh Phó Tổng Phục vụ Isauro Ulises Covili Linfati, và anh Tổng Cố vấn César Külkamp, sẽ đồng hành với mọi sinh hoạt của Tu nghị Tỉnh dòng Chilê để giúp Tỉnh dòng này hoàn thành hành trình đổi mới và tái khởi động.

(Nguồn: https://ofm.org/blog/br-carlos-paz-new-minister-provincial-of-chile/).

Chia sẻ