Skip to content
Main Banner

Đêm học hỏi và cầu nguyện theo tinh thần assisi

Administrator
2017-10-30 00:00 UTC+7 235

Vào lúc 18 giờ ngày 22/10/2017, tại Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao, 50 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp.HCM, các bạn Giới trẻ Phan sinh (GTPS) tại Miền Sài Gòn có một đêm học hỏi và cầu nguyện theo tinh thần Assisi.

Anh Trợ úy Phan sinh Tại thế Việt Nam, Đa Minh Phạm Văn Đổng, OFM,  đã trình bày với các bạn GTPS đề tài: “Các giá trị Phan Sinh: Người nghèo và Công lý”, tại hội trường của Giáo xứ.

Sau phần trình bày của anh Trợ úy, toàn thể anh chị em GTPS lên nhà Thờ để cầu nguyện cho hòa bình trên trái đất, do nhóm Taizé của Giáo xứ Mác-ti-nho hướng dẫn.

Chia sẻ